REALIZACJA

Czy rekuperacja dostarcza wysokiej jakości powietrze?

Montaż rekuperacji w budynku jednorodzinnym kominiarskie.com

Rekuperacja jest wentylacją budynków, która z jednej strony pozwala osiągnąć oszczędności na ogrzewaniu zimą, obniżyć parametry zużycia energii przez budynek, a z drugiej strony pozwala na utrzymanie w pomieszczeniach bardzo wysokiej jakości powietrza.

Rekuperacja pozwala utrzymać w pomieszczeniach niskie stężenie dwutlenku węgla. Dodatkowo także filtruje nawiewane powietrze, co oznacza, że w domu jest ono bardziej czyste niż na zewnątrz. 

W przestrzeniach technicznych budynku (w naszym przypadku poddasze domu jednorodzinego) prowadzi się instalację wentylacyjną: siatkę kanałów (przewodów) wentylacyjnych, którymi będzie transportowane powietrze. Jeden rodzaj kanałów to kanały nawiewne: nimi powietrze jest nawiewane do pomieszczeń czystych typu salon, sypialnie. Drugi rodzaj to kanały wywiewne, w których kierunek powietrza będzie przeciwny: z pomieszczeń typu kuchnia, toalety i garderoby do rekuperatora (w celu odzyskania energii) i na zewnątrz budynku.

Właściwy kierunek przepływu powietrza w instalacji nadają powietrzu wentylatory rekuperatora. 

W domu, w którym zamontowana jest rekuperacja, przewietrzane jest każde pomieszczenie, choć nie w każdym musi być zainstalowany punkt nawiewny, czy wywiewny. Np. część ciągów komunikacyjnych na parterze nie posiada punktów nawiewnych czy wywiewnych. W ogóle nie wentyluje się mechanicznie garażu i najczęściej również kotłowni z kotłem.